Het areaal voederbieten neemt jaarlijks in versneld tempo af. Rhizoctonia is de voornaamste boosdoener. Deze schimmel komt voornamelijk voor in regio's met veel maïs en grasland, precies daar waar ook de voederbieten verbouwd worden.

  • Gebruik: veevoeder
  • Teeltgebieden: voornamelijk Vlaamse Zandstreek en Zandleemstreek
  • Totaal areaal 2011: 3.576 ha

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.