Hoe kan worden bepaald of de oude zode nog voldoet? Wanneer wordt het rendabel om over te gaan tot herinzaai? Welk grasmengsel biedt dan de beste oogstzekerheid en opbrengststabiliteit, welke het beste rendement? Wat is het beste moment om nieuw in te zaaien?

Het is niet eenvoudig om eenduidige antwoorden te geven. Twee dingen kunnen wel met zekerheid worden gesteld:

  • de nazomer is de beste periode om gras te zaaien.
  • de basis voor het welslagen van weidevernieuwing is het gebruik van gecertificeerd zaaizaad.
Grasland melkkoe

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.