Wanneer vernieuwen?

Weidevernieuwing vormt de basis van een goede weide-uitbating. Gezien de huidige bemestingsnormen, is weidevernieuwing nog één van de weinige mogelijkheden om in te spelen op het productieniveau:

  • bij een tekort aan ruwvoer, kan bij een gelijkblijvende N-bemesting met hoog productieve mengsels meer ruwvoer worden gewonnen
  • bij voldoende ruwvoer, kunnen hoog productieve mengsels worden gebruikt om een gelijke hoeveelheid te produceren, maar dan met een lagere N-bemesting

Goed verzorgd grasland is nog altijd de meest economische teelt. Daarom is het de moeite waard om veel aandacht te besteden aan de mensgelkeuze en aan de uitbating gedurende de daarop volgende jaren. Op basis van de productiecapaciteit en de eigenschappen van de verschillende plantensoorten die in het minderwaardig grasland aanwezig zijn, is een aanzienlijke verhoging van de rendabiliteit te verwachten ten gevolge van vernieuwing met goede mengsels van gecertificeerd zaaizaad.

Nieuw inzaaien wordt noodzakelijk wanneer minder productieve grassoorten de bovenhand krijgen boven het gewenste Engels raaigras. Dit kan o.a. gebeuren bij:

  • een droge zomer
  • een strenge winter
  • niet aangepaste of slechte weide-uitbating

Kennis over de hoedanigheid en kwaliteiten van goede, matige en slechte grassoorten is essentieel. Het al of niet aanwezig zijn van de onderstaande soorten bepaalt de kwaliteit van de weide.

Indicatoren voor goed grasland

Goed grasland houdt niet alleen in dat de zode voor het grootste deel bestaat uit goede grassoorten, maar ook dat de minderwaardige grassoorten of onkruiden een bepaalde drempel niet overschrijden. Onderstaande tabel geeft een aantal vuistregels:

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.