Vrij algemeen wordt gebruik gemaakt van groenbemesters. Zij beperken de erosie en het uitspoelen van nutriënten, verhogen het humusgehalte van de bodem, verbeteren de bodemstructuur en - in sommige gevallen - bestrijden aaltjespopulaties. Groenbemesters doen dat op een ecologisch verantwoorde wijze.

Wikken

Deze planten zijn stikstoffixerend en dragen in belangrijke mate bij tot de verbetering van de bodemstructuur.

Gele mosterd / bladrammenas

De meest belangrijke aaltjesreducerende cultivars. Gezien de mogelijkheid om laat te zaaien, is gele mosterd de aangewezen groenbemester na de oogst van wintertarwe.

Phacelia

Dit fijn vertakt gewas kan vooral worden aangewend als dekvrucht, waarin bijvoorbeeld suikerbieten kunnen worden gezaaid.

Grassen

Vanwege hun humusaanreiking en de mogelijkheid om in gunstige omstandigheden een snede te winnen, worden snelgroeiende grassen vaak als groenbemester gebruikt.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.