Wintertarwe en wintergerst worden in België het meest verbouwd. Triticale komt voor op lichtere gronden. Wat de zomergranen betreft, zijn vooral gerst en haver van belang.

Wintertarwe

De continue productiviteitsstijging en het gebrek aan alternatieven maakten van wintertarwe het meest geteelde graangewas in België. Als gevolg van het Europees landbouwbeleid, daalden de prijzen en rendementen. Daarom werd in een Europese steunmaatregel voorzien. Sinds 2005 is die losgekoppeld van de teelt. De selectie van tarwe oriënteert zich nu van hoge opbrengst ook naar meer ziekte- en stressresistente rassen.

  • Gebruik: broodbereiding, biscuiterie, veevoederindustriee, zetmeelindustrie
  • Teeltgebieden: Leemstreek, Polders, Zandleemstreek en Condroz
  • Totaal areaal 2016: 206.300 ha (opbrengst 8 à 10 ton per ha)

Wintergerst

De teelt concentreert zich vooral op mozaïekresistente rassen.

  • Gebruik: veevoederindustrie (90 à 95%), brouwerijsector
  • Teeltgebieden: Leemstreek, Zandleemstreek en Condroz
  • Totaal areaal 2016: 52.250 ha

Spelt

België is de belangrijkste speltproducent ter wereld. Het is een typisch gewas voor het koude en meer ruwe klimaat van de Ardennen.

  • Gebruik: veevoeders en beperkt gebruik in broodbereiding
  • Teeltgebied: Ardennen
  • Totaal areaal 2016: 9.300 ha

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.