De ontwikkelingen in de genetica zorgden voor de introductie van hoog performante rhizomanie- en rhizoctoniatolerante rassen. Door veredeling worden een steeds hoger suikergehalte, wortelopbrengst en sapzuiverheid verkregen. Hoe langer hoe meer wordt gewerkt aan een oriëntering naar bio-ethanol productie.

De moderne veredelingstechnieken hebben een nieuwe impuls gegeven aan het onderzoek naar ziektetolerante rassen met een lage tarra.

  • Gebruik: suikerindustrie
  • Teelgebieden: voornamelijk Leemstreek, Polders en Zandleemstraat, in beperkte mate Zandstreek
  • Totaal areaal 2016: 91.400 ha (83% rhizomanietolerante, 10% klassieke, 5% rhizoctonoatolerante en 2% nematodentolerante rassen)

 

 

De productie van zaaizaad voor suikerbieten in België

Tot in 1987 werd vooral in West-Vlaanderen multigerm suikerbietzaad geproduceerd. Monogerm suikerbietzaad word om klimatologische redenen in zuidelijker gelegen langen vermeerderd. Het brutozaad wordt hier ingevoerd. Na bewerking wordt het grootste deel daarvan naar landen binnen en buiten de Europese Unie uitgevoerd. In de bereiding, pillering en filmcoating loopt België technologisch gezien voorop.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.