Oliehoudende gewassen

De teelt van oliehoudende gewassen betreft voornamelijk koolzaad. In het kader van de voorziene streefdoelen voor het gebruik van biobrandstoffen, is een significantie uitbreiding van dit areaal niet uitgesloten.

  • Gebruik: industriële verwerking voor food en non-food
  • Teeltgebieden: gans België, maar voornamelijk Condroz
  • Totaal areaal 2011: 12.404 ha

Vezelvlas

Ondanks een gestage daling van het areaal is België nog steeds alom bekend om zijn zaailijnzaad.

  • Gebruik: textiel
  • Teeltgebieden: voornamelijk Leemstreek en Zandleemstreek
  • Totaal areaal 2011: 6.130 ha

Productie van zaaizaad voor olie- en vezelhoudende gewassen in België

Zaaizaad voor koolzaad wordt in België nauwelijks geproduceerd. Om zijn productie van zaailijnzaad is ons land echter wereldberoemd. In Europa is België van oudsher een grote producent.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.