In België schommelt de zelfvoorzieningsgraad voor groenten rond de 130%. Tegelijkertijd wordt in het buitenland een imago van kwaliteitsgroenten opgebouwd. Meer dan 70% van het groenteareaal dient voor industriële verwerking, het overige voor vers verbruik. Het overgrote deel (95%) wordt in open grondteelt gewonnen.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.