In België schommelt de zelfvoorzieningsgraad voor groenten rond de 130%. Tegelijkertijd wordt in het buitenland een imago van kwaliteitsgroenten opgebouwd. Meer dan 70% van het groenteareaal dient voor industriële verwerking, het overige voor vers verbruik. Het overgrote deel (95%) wordt in open grondteelt gewonnen.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.