Maïs is het grootste akkerbouwgewas in België. Naargelang het gebruik van de gehele plant of een gedeelte ervan, kan de maïsteelt ingedeeld worden in twee groepen: kuilmaïs en korrelmaïs. In kuilmaïs zijn drogestofopbrengst, vroegrijpheid, legervastheid en verteerbaarheid de voornaamste criteria. Korrelmaïs wordt gebruikt als vochtig maïsgraan (CCM) of wordt gedroogd. Dit is krachtvoederwinning op het eigen bedrijf.

  • Gebruik: veevoeder
  • Teeltgebieden: geheel Belgie (droge korrelmaïs vooral op lichtere gronden)
  • Totaal areaal 2016: ongeveer 221.000 ha (waarvan 52.100 ha korrelmaïs en 168.900 ha voedermaïs)

Productie van zaaizaad voor maïs in België

Verreweg het grootste gedeelte van de in België gebruikte maïszaden wordt in het buitenland geproduceerd. In ons land wordt echter wel een beperkte vorm van maïszaadproductie (basiszaad) gerealiseerd.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.