Al jaar en dag wordt gepraat over het telen van meer eiwithoudende gewassen in Vlaanderen. In de praktijk blijft dit nog een beperkt gegeven. In 2022 werd in Vlaanderen ongeveer 5.000 ha eiwithoudende gewassen verbouwd voor humane voeding (2.000 ha droog geoogste peulvruchten, zoals veldbonen en droge erwten) en 24.800 ha voor dierenvoeder (luzerne, glasklaver en andere mengteelten).

In onze brochure gaan we dieper in op beide groepen eiwithoudende gewassen.
De eiwithoudende gewassen kunnen we opdelen in 2 groepen:
1. De klassiekers zoals klaver, grasklaver, luzerne, erwten, gras/luzerne, waarvan we weten hoe ze geteeld moeten worden.
2. De nieuwe eiwithoudende gewassen zoals veldbonen, kikkererwten, quinoa, lupinen, soja enz… Deze teelten kennen we veel minder en vragen dan ook meer uitleg qua teelt.

Subsidies Ecoregelingen en Agroklimaatmilieumaatregelen

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 voorziet in een aantal maatregelen en subsidies om tot het telen van meer eiwithoudende gewassen te komen. Meer specifiek hebben we het dan in Vlaanderen over de ecoregelingen (eenjarig) en agromilieumaatregelen (meerjarig). Dit behelst een 20-tal maatregelen waarvan een drietal heel gericht georiënteerd zijn op het stimuleren van het verbouwen van eiwithoudende gewassen.  Meer info: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (perceelsgebonden steun) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be) 

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.