Grasland neemt bijna de helft van het Belgische landbouwareaal in. Meer dan 80% daarvan wordt ingenomen door blijvende weide, met Engels raaigras als belangrijkste grassoort. De overige 20% wordt voornamelijk gebruikt als tijdelijke weide, met Italiaans raaigras als voornaamste component. Een relatief klein gedeelte wordt gebruikt als groenbemester.

  • Gebruik: veevoeder
  • Teeltgebieden: gans België, vnl. in streken met hoge rundveeconcentraties (Kempen, Zandstreek, Famenne, Ardennen, Luikse weidestreek)
  • Totaal areaal 2011: 576.287 ha

Productie van zaaizaad voor grassen in België

De Belgische rassen vertegenwoordigen ongeveer 6% van de totale graszaadproductie in de EU. De vermeerdering van die rassen gebeurt vooral in het buitenland. Gezien onze gunstige klimatologische omstandigheden, de kennis van de teelttechniek en mogelijkheden om het in het vruchtwisselingsschema in te passen, wordt in België 4.000 ha graszaad (voornamelijk Engel en Italiaans raaigras) vermeerderd.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.