Gecertificeerd zaaizaad is te traceren vanaf de zaadvermeerdering tot en met de afwerking van het product. In de ganse certificering vormt het unieke partijnummer de spil in het kunnen garanderen van de traceerbaarheid. Het geeft immers toegang tot de complete (voor)geschiedenis van het graan.

Officiële inschrijving van de vermeerderingsvelden

Aan elk veld wordt een productienummer toegewezen dat meegaat tot en met de commercialisering van het zaad. Dit productienummer bevat informatoe met betrekking tot het partijnummer van het gebruikte zaaizaad, het ras, de klasse, de handelaar-bereider en de landbouwer-vermeerderaar.

Registratie op steekkaarten bij de inontvangstname van partijen

Van alle inkomende partijen (enkelvoudige of mengpartijen) worden soort, ras en klasse van het betreffende lot vermeld op steekkaarten. Voor mengpartijen vermelden kaarten uit welke oogsten de partijen zijn samengesteld en in welke verhouding. De bevoegde overheidsdienst kent de partijnummer toe en deelt deze mede aan de keurmeester.

Aanbrengen van het certificaat in de zaadbedrijven

Na droging, reiniging, triage, ontsmetting en verpakking wordt het certificaat aangebracht. De verpakking wordt dichtgenaaid dwars door het certificaat. De kleur van het certificaat geeft de categorie zaaigraan aan. Het certificaat vermeldt partijnummer, uniek etiketnummer, soort, ras, land van certificering, land van vermeerdering, datum (jaar/maand), handelaar-bereider. Het etiketnummer bevat gegevens van de verantwoordelijke keurmeester en de datum van certificering.

Hoevezaad

De landbouwer mag vrij zaad van eigen oogst gebruiken. Voor dit hoevezaad is vandaag nog geen volledig traceerbaarheidssysteem uitgewerkt. De boer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging.

Graantelers die jaarlijks meer dan 92 ton produceren, moeten een kwekersvergoeding betalen voor rassen met Europese kwekersbescherming.

Ter info: handel van niet gecertificeerd zaaizaad met derden is bij wet verboden en dus strafbaar.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.