Een voorbeeld: de teelt van wintertarwe kost ongeveer 1.100 euro/ha. Bij gebruik van gecertificeerd zaaizaad bedraagt de zaadkost ongeveer 75 euro/ha, ofwel 7% van de totale teeltkost. Welke besparing wordt nu met niet-gecertificeerd zaaigraan gerealiseerd?

Besparing bij gebruik van hoevezaad: max. 20 euro/ha.

Hierop dienen evenwel twee factoren in mindering te worden gebracht:

  • kwekersvergoeding voor niet-gecertificeerd zaaigoed voor rassen met Europese kwekersbescherming (2,23 euro/100 kg) - ca. 3,35 euro/ha
  • kosten van verhoogde zaaidichtheid (+ 10%) bij gebruik van niet-gecertificeerd zaaizaad ter voorkoming van een te dunne stand - ca. 7,50 euro/ha

De totale netto besparing bedraagt aldus max. 9 euro/ha (0,8% van de teeltkost)

In bovenstaand voorbeeld werd geen rekening gehouden met een eventuele opbrengstdaling bij gebruik van niet-gecertificeerd zaaizaad. Bovendien eisen steeds meer afnemers (bv. bloemmolens, mouterijen ...) dat de productie van de gebruikte granen gebaseerd is op gecertificeerd zaaizaad.

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.