Seed@bel 

Caritasstraat 39
9090 Melle
Tel: 09 272 29 32
website: www.seedabel.be
e-mail: info@seedabel.be

Vlaamse Overheid

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Koning Albert II-Laan 15, bus 360
1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
website: www.vlaanderen.be/landbouw/zaaizaden 
e-mail: info@lv.vlaanderen.be

VLAM - sector akkerbouw

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw 
Simon Bolivarlaan 17 bus 411
1000 Brussel

e-mail: info@vlam.be

website: www.vlam.be

 

Het belang van gecertificeerd zaaizaad

Kom alles te weten over gecertificeerd zaaizaad.

Teelt van eiwithoudende gewassen

Kom meer te weten over het belang van de teelt van eiwithoudende gewassen.